درباره ما

ایرالوم،پایگاه ارتباطی واطلاع رسانی فروشگاه متال صنعت میباشد که بطور تخصصی در زمینه فلز آلومینیوم فعالیت مینماید ...

ادامه

دانلــود

دریافت نرم افزارهای تخصصی محاسبه وزن و قیمت و ارائه مقالات مرتبط با صنایع آلومینیوم ...

ادامه

معرفی خدمات

برش با اره نواری ، معرفی خدمات وابسته با تخفیف 10 درصد ...

ادامه

آنـالیز یا تـرکیب شیمیـایی گروه 5000مشخصه آلیاژ موارد مصرف عملیات حرارتی عنصر اصلی AI ملاحضات Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si Alloy گروه

استحکام کم تا زیاد
جوشکاری خوب
مقاوم در آب دریا

ورق, لوازم خانگی,
مخازن تحت فشار
و کشتی سازی
غیر قابل
عملیات
حرارتی
منیزیم Reset   - 0.25 0.1 0.5-1.1 0.2 0.7 0.7 0.3 5005 5000
Reset   0.1 0.25 0.1 3-4 0.2-0.5 0.15 0.35 0.2 5042
Reset   - 0.1 0.15-0.35 2.2-2.8 0.1 0.1 0.4 0.25 5052
Reset   0.15 0.25 0.05-0.25 4-4.9 0.4-1 0.1 0.4 0.4 5083
Reset   0.15 0.25 0.05-0.25 3.5-4.5 0.2-0.7 0.1 0.5 0.4 5086
Reset   0.05 0.2 0.15-0.35 3.1-3.9 0.01 0.05 0.45 Si+fe 5254
Reset   0.15 0.2 0.3 2.6-3.6 0.5 0.1 0.4 0.4 5754


بستن
شـــــکـل شـش گـوش واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل لــوله واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل چهـار پهلـو ( مـربع ) واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل مـیلگـرد واحد طول
 
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل صفـحه و ورق واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
شـــــکـل تـسمه و بـلوک واحد طول
 
M.M
M.M
M.M
عمليات  
kg
بستن